Logotype

Produkter

Som tillverkare av PVC-fönster lägger vi stor yrkesstolthet i att kunna producera fönster som täcker alla typer av behov och kunder. Det betyder att vi både riktar in oss till företag och privatpersoner, dels för att vi har kapaciteten till det och men också för att bredda vår marknad. Produkterna vi har idag är inte speciellt anpassade efter varken företag eller privatperson, fönstren är nämligen väldigt lätta att anpassa efter varje tillfälle.

PVC-fönster är en väldigt bra lösning när det gäller att genomföra större renoveringar av fönster för företag och bostadsrättsföreningar. Något som många idag har problem med är fönster som behöver renoveras och göras om för att de ska kunna behålla sin funktion, och har man bostadshus eller kontorslokaler som har många våningar blir det problematiskt att göra det på ett bra och effektivt sätt. Hade man haft PVC-fönster från Avesta Plastfönster hade man sluppit underhållet.

Att slippa ett återkommande underhåll är inte allt som talar för att ni borde byta ut era fönster till PVC-fönster. Ytterligare fördelar med fönster från Avesta Plastfönster är att de är:

Energisnåla och tåliga

Det betyder att energikostnaderna för att värma era fastigheter inte kommer att öka, utan snarare ligga på samma nivå eller snäppet under. Fönstren är också väldigt tåliga, vilket betyder att ni inte behöver bry er speciellt mycket om skador, då väder och vind inte biter på konstruktionen.

Miljövänliga med lång livslängd

Ni kan göra era fastigheter än mer miljövänliga om ni byter till PVC-fönster. Det beror på att framställningen av fönstren inte påverkar miljön och innehåller inga gifter. Dessutom har de betydligt längre livslängd än vanliga fönster, vilket innebär att ni inte kommer behöva byta lika ofta och att de kommer att se nya ut under en lång tid. Ni sparar alltså pengar på att slippa byta fönster ofta, dessutom bidrar ni till miljön då avfallet inte blir lika stort och miljöpåverkan minimal.

Bra priser

PVC-fönster från Avesta Plastfönster kommer inte innebära att ni behöver lägga massa extra kostnader på att få den här typen av fönster. Vår starka sida är att vi erbjuder fabrikspriser, där vi gör allt efter måttbeställning och slipper därmed att ligga med stora lager. Det i sin tur gör att vi kan ha väldigt konkurrenskraftiga priser.

Så är ni i behov av ett byte av fönster så fattar ni definitivt ett klokt beslut om ni kontaktar oss för att få en uppskattning och bedömning för hur mycket det skulle kosta er att byta ut era fönster mot PVC-fönster. Hos oss här på Avesta Plastfönster får ni dessutom en utmärkt service, där vi kan sköta allt från tillverkning till montering. Dessutom är vi stolta över våra konkurrenskraftiga priser, som garanterar er att ni inte betalar mer än vad ni faktiskt behöver. Självklart får ni också garantier på allt arbete som vi gör åt er.

Avesta Plastfönster är ett familjeföretag med mycket erfaren och kompetent personal. Kontakta oss idag för konsultation så kan vi ge er en uppskattning på hur mycket det skulle kosta just er att byta till detta energisnåla, vackra och tåliga fönster!

Energideklaration

Avser hela fönsterkonstruktionen.Våra fönster är testade hos SP, Sveriges Provnings & Forskningsinstitut med U-värden W/(m2K)enligt nedan:

U-Värde:          Glasning:                              Distansprofil:            Test/rapport nr:          Datum:

0,96                     T4-12/15, 2LE,2Ar              Swisspacer              F622785 A            2006-11-13

1,01                     T4-12/15, 2LE,2Ar              Swisspacer              F622785 C            2006-11-29

1,12                     T4-15/12, LE, Ar                 Swisspacer             F613472                2006-06-28

1,23                     D4-15, LE, Ar                      Swisspacer            F613472                2006-06-28

1,36                     D4-15, LE, Ar                      Steelspacer            F622785 D            2006-12-18

I samtliga fall öppningsbara fönster med karm & båge. För fasta fönster blir U-värdet bättre.

Karm och bågkonstruktion är laboratoriemässigt framtagna för absolut bästa U-värden.

5-kammarsystem i plastprofiler med kamrar mot stålförstärkning för att inte ge köldbrygga.

Stål utformat med liten anläggningsyta mot utsida men samtidigt med bästa yttröghetsmoment för formstabil konstruktion.

    Avesta Plastfönster AB | Industrigatan 15, 774 35 Avesta, Sweden | 0226-55 900 | Copyright © 2024 | Panang Kommunikation AB