Logotype

Daggkåpstigen, Avesta

Här sitter åtta stycken enluftsfönster monterade med regel emellan “två och två”. Ibland är det den bästa lösningen för rummens indelning, väggens bärighet eller fönstrens storlek.

    Avesta Plastfönster AB | Industrigatan 15, 774 35 Avesta, Sweden | 0226-55 900 | Copyright © 2024 | Panang Kommunikation AB