Logotype

Frågor & Svar

Här svarar vi på vanliga frågor om våra fönster och fönsterbyte. Saknar du svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Här kommer vi att försöka besvara de flesta frågor som du som företagskund kan tänkas ha. Skulle den fråga du vill ha svar på inte finnas med här, eller om du tycker att svaret inte är tillräckligt utförligt, så ta gärna kontakt med oss, så ska vi göra vårt bästa för att rätta till den saken.

Hur mycket och vilken sorts underhåll kräver PVC-fönster?

Svaret på denna fråga är mycket enkel: PVC-fönster behöver inget underhåll. Detta beror då dels på att till skillnad från träfönster, så är PVC-fönster inte målade, utan färgen sitter direkt i materialet. Detta material är sedan också mycket tåligt.

Vad är u-värde?

U-värdet är, enkelt uttryck, ett mått på värmeförlusten i ett material eller en konstruktion, i det här fallet då fönster. U-värdet ska helst vara så lågt som möjligt, för att hålla värmen och hålla uppvärmningskostnaderna nere. PVC-fönster har generellt sett ett lägre u-värde än träfönster och metallfönster.

Måste man byta fönster under en viss årstid?

Nej, man kan byta fönster året om, även under vintern. Vi har under våra nästan 30 år som fönstertillverkare och fönsterbytare lärt oss effektiva metoder för att byta fönster även under de mest knepiga förhållanden. Våra montörer byter ett fönster i taget, vilket gör att väder och vind till största delen hålls ute. Detta minskar dessutom inbrottsrisken under arbetets gång.

Varför uppstår kondens på fönstren?

Det beror på. Uppstår kondensen på utsidan, så betyder det helt enkelt att fönstren isolerar väl, och är ingenting att oroa sig för. Uppstår den däremot på insidan, så kan det vara ett tecken på att ventilationen i huset är otillräcklig. Uppstår kondensen mellan glasen, så betyder det att det är fel på fönstret, och det läcker. Det bör då därför bytas ut.

Vilka mått har ni på fönstren?

Vi har de storlekar ni vill ha, och tillverkar givetvis fönster med mått som passar er.

Varför ska vi byta fönster? Våra fönster håller fortfarande!

PVC-fönster innebär en kostnadsbesparing i längden, dels på grund av sänkta energikostnader, dels för att de inte kräver underhåll, och dels eftersom de har en mycket lång livslängd. Dessutom höjs värdet på huset när du låter installera underhållsfria fönster med hög prestanda.

Hur brandsäkra är PVC-fönster?

Träfönster brinner vid lägre temperaturer än PVC-fönster, plastfönster är självslocknande och brandsäkra.  Brand i PVC-fönster utvecklar väteklorid, en gas som redan vid låga koncentrationer är irriterande, och kan fungera som en sorts brandlarm.

Hur mycket kommer det att kosta att byta fönster i vår fastighet?

Det beror givetvis på vilka fönster ni vill ha, hur många, och flera andra faktorer. Här kan ni få ytterligare information om våra priser.


Avesta Plastfönster AB | Industrigatan 15, 774 35 Avesta, Sweden | 0226-55 900 | Copyright © 2024 | Panang Kommunikation AB