Logotype

Miljö

Profilsystem av PVC kräver stabilisatorer för verksamt skydd mot UV-strålning och urvittring.

Vi använder en ekologiskt anpassad kalcium/zink bas framtagen av vår profilhållare Brügmann som stabilisatorer i alla våra profiler.

Idag har alla våra huvudprofiler med kalcium/zink stabilisatorer Z instansad som kännetecken och uppfyller fordringar ur både miljö och politisk synpunkt.

Återvinning av fönsterprofiler kan ske upp till femton gånger utan kvalitetsförlust i fönsterråvaran.

Fönster tillverkade av återvunna profiler har i huvudprofilerna REC instansat.

Ett fönster förväntas idag användas 40-50 år vilket ger 750 år i återvinningskretsloppet. Därefter kan råvaran användas till andra produkter än fönster.

Inom Europa byggs många uppsamlingsenheter för återvinning av plastfönster.
Som exempel har bland annat Tyskland mer än 100 stycken uppsamlingsställen.

Bakom intiativet står idag de 12 största tillverkarna i världen av plastfönster-profilsystem och fler planerar att ansluta sig.

 

Staplarna nedan visar på jämförelse av miljöpåverkan vid produktion och underhåll av fönster i olika material.


energiforbrukning


luftbelastning


totalkostnad


forklaring

Vill man förkovra sig mer om varför PVC är ett bra val så kan man titta in på PVC-forum och läsa allt som är värt att veta om materialet.

Det finns intressant information om återvinning och användningsområden i deras senaste broschyr.

 

PVC är ett bra miljöval

PVC är ett av de mest använda plastmaterialen i världen. Den gör stor samhällsnytta inom en rad områden såsom byggsektor, sjukvård, transport och elektronik.

IKEM har en sektorgrupp för medlemsföretag som arbetar med PVC, både som råvaruproducenter och tillverkare av produkter. Denna sektorgrupp, PVC Forum, arbetar för att anpassa PVC-produkterna till ett uthålligt samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.

En av anledningarna till att PVC är ett av de mest använda plastmaterialen i världen är att plasten har unika egenskaper. Det gör att PVC kan användas inom vitt skilda användningsområden, från extremt mjuka produkter som slangar och blodpåsar inom sjukvården till hårda produkter som vatten- och avloppsrör, fönsterkarmar och kabelkanaler.

PVC ger produkter med lång livslängd. Runt 80 procent av PVC-produkterna används inom byggsektorn där livslängden är lång.

PVC är en klimatsmart plast. Den är en av de tre plaster som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkning. PVC är den plast som förbrukar minst energi. Och det finns potential att minska energiförbrukningen och utsläppen ytterligare.

Det finns idag en utbredd förståelse för att samhället måste ställas om mot ett hållbart samhälle för att vi inte skall äventyra tillvaron för kommande generationer. PVC-branschen bidrar till denna hållbara utveckling på flera sätt. Redan på 1990-talet gjort PVC-industrin ett unikt frivilligt åtagande. Det omfattar alla företag i branschen i Europa. Industrin ställer om till förnyelsebara och återvunna råvaror, arbetar för att alla PVC-produkter skall materialåtervinnas, och utvecklar nya produkter och produktionsprocesser som bidrar till minskad energiåtgång och sparade naturresurser.

    Avesta Plastfönster AB | Industrigatan 15, 774 35 Avesta, Sweden | 0226-55 900 | Copyright © 2024 | Panang Kommunikation AB