Logotype

Di Gasell 2013

Plastfönster Avesta, ett litet men stabilt företag som är ett av Sveriges 982 Gasellföretag 2013
Vi på Plastfönster känner oss hedrade och nöjda över att få erhålla ett diplom från Dagens Industri som ett av Sveriges 982 gasellföretag.
Vi tror att vårt starka varumärke Plastfönster med hög kvalité på såväl tillverkning som montage är grunden till en sund och stabil företagsutveckling.
Vi har som avsikt att företaget ska vara stabilt med god ekonomi. Det skapar en trygghet för oss, våra anställda och våra kunder.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

    Avesta Plastfönster AB | Industrigatan 15, 774 35 Avesta, Sweden | 0226-55 900 | Copyright © 2024 | Panang Kommunikation AB